Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Јанвар 2018

Онлар Фәләстини америкалылара танытдырмаг истәјир!

Фәләстин филми АБШ-да информасија блокадасыны гыраҹаг!
Америкалы режиссор Тимотһј Палмер мүгәддәс бир ишә гәрар вериб. Дүнја билир ки, Фәләстин торпагларынын ишғалы вә бу ишғалын давамында Американын дәстәји олмасајды бир овуҹ сионист бу ишин өһдәсиндән ҝәлмәзди. Амма 70 илдир ишғал давам едир вә америкалылар Фәләстинин тарихиндән, һарда јерләшмәсиндән хәбәрсиздир. Инди Натһан Дрискелл, Жулиа Смитһ вә Тимотһј Палмер Фәләстин һаггында филм чәкмәклә бу информасија блокадасыны гырмаг истәјир. Филм сәнәдли олаҹаг. Чәкилиш групу әминдир ки, филмдә реал Фәләстин, проблемин ҝерчәкләри ишыгландырылаҹаг. 

Вилајет.инфо
Охунуб 3155 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP