Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Јанвар 2018

Мәккәдә Трампа дуа!!

Şејх Судејс Трампы бәшәријјәтин хиласкары адландырыб...
Америка-Әрәбистан достлуғу Американын демократијаја, Әрәбистанын Ислама хәјанәтини тәсдигләјән ән тәкрарсыз һадисәдир. Американын империалист, Әрәбистанын анти-Ислам сијасәтләринә өтәри бахыш бу ики өлкә башчыларынын нә гәдәр ријакар олдуғуну ҝөстәрир.
Öтән ај Мәсҹидүл-Һәрамын имам-ҹамааты Шејх Әбдүррәһман Әл-Судәјсин Америка президенти Трампа дуасы вәһабилијин маһијјәтини таныјанлары тәәҹүбләндирмәди. Шејх Әбдүррәһман Әл-Судәјсин АБШ президентини тәрифләмәси вә она дуа етмәси Әл-Мәјадин шәбәкәсиндә мисирли журналист Әли Әбулхејрин мәгаләсиндә тәһлил олунур. Шејх өз чыхышында Трампын бәшәријјәти сүлһә апардығыны, еләҹә дә Мәлик Салманла оғлунун бу мүгәддәс ишдә Трампа шәрик олдуғуну вурғулајыб. Өз чыхышларында гејри-вәһабиләри даим ләнәтләјән Шејх Судејс бу дәфә хәттини дәјишиб, Исламла дүшмәнчилијини ачыг ортаја гојан Трампы хиласкар адландырыб!!

Вилајет.инфо
Охунуб 2407 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP