Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Јанвар 2018

Тиллерсон Африкаја ҝедир ки, Трампын тәһгирини өрт-басдыр етсин!!

Трампын мигрантлара үнванланмыш тәһгири тарихә јазылыб!
АБШ президенти Доналд Трампын мигрантлара ишарә илә "бу чиркаб чухуру (ајагјолу) өлкәләрдән нијә инсанлары гәбул едирик" сөзләри дүнјаны гарышдырды. Америка президентинин бу сөзләри расизмин, ксенофобијанын, инсана нифрәтин кулиминасијасы иди. Бу сөзләрин ардынҹа Америка да дахил олмагла дүнја өлкәләриндә етираз аксијалары кечирилди. Трамп өз сөзләрини мүхтәлиф јолларла пәрдәләмәјә чалышса да алынмады. Нәһајәт, Американын хариҹи ишләр назири Рекс Тиллерсону Африка өлкәләринә ҝөндәрмәјә гәрар верди!
Неw Јорк Пост јазыр ки, Тиллерсонун сәфәри 4-6 Африка өлкәсини әһатә едәҹәк. Трамп Африка өлкәләри башчыларынын топлантысына мәктуб үнванлајараг Африка халгларына еһтирамыны билдириб. Аз өнҹә 54 Африка өлкәси БМТ-дә бир араја ҝәләрәк бәјанат гәбул етмиш, Трампы тарихи тәһгиринә ҝөрә сучламышды.

Вилајет.инфо
Охунуб 2958 дәфә
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP